Strona główna

Aktualna zdolność wytwórcza:

  • wytwarzamy inhibitory korozji stosowane m.in. do ochrony wodnych obiegów chłodzących,
  • obok preparatów do chemicznej stabilizacji wody wytwarzamy preparaty do chemicznego oczyszczania instalacji grzewczych,
  • koagulanty i sorbenty w celu usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, ewentualnie uzdatnianie wody,
  • katalizatory do reformingu benzyn, do hydro-odsiarczania i do hydroreformingu
    olejów napędowych, do dopalania gazów odlotowych, do dopalania spalin w silnikach wysokoprężnych.